Şeyh Galibin Gazellerinde Vasuht Tarzı Aşkın İzleri


BABACAN İ.

TÜBAR Türklük Bilimi Araştırmaları, 2010 (Peer-Reviewed Journal)