Bir ilimizdeki 55 Yaş Altı COVID-19’a bağlı ölümlerinin incelenmesi


Creative Commons License

Yıldız S., Şimşek E., Özdemir M. E., Durmuş H., Benli A. R.

Medical Research Reports, vol.6, no.2, pp.77-84, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.55517/mrr.1220166
  • Journal Name: Medical Research Reports
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.77-84
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: In this study, we aimed to evaluate people who died under the age of 55 due to COVID-19 according to age, gender and vaccination status. Methods: The information of people who passed away under the age of 55 were compiled from the applications of the Ministry of Health, Public Health Management System (HSYS), Vaccine Tracking System (ATS) and E-NABIZ. Calculations were made using the SPSS-21 program. Chisquare test and frequencies were calculated. Results: In the study, deaths were mostly between the ages of 4049 and 50-55 (76%), 87.8% of deaths were seen in unvaccinated people, deaths were more common in patients with chronic diseases (75.9%), and in vaccinated patients with chronic diseases. It was found that deaths were less common between the vaccinated and unvaccinated. Conclusion: It has been scientifically proven that vaccination is extremely important and protective. For this reason, vaccination rates need to be increased rapidly in order to reduce deaths due to COVID-19. This is especially important in elderly individuals with chronic diseases.  Keywords: Covid-19, Mortality, Adulthood, Epidemiogly 

Amaç: Bu çalışmamızda 55 yaş altında COVID-19 sebebiyle ölen kişileri yaş, cinsiyet, aşılanma durumuna göre değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaları olan Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS), Aşı Takip Sistemi (ATS) ve E-NABIZ uygulamalarından 55 yaş altı vefat eden kişilerin bilgileri derlenmiştir. SPSS-21 programı kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır. Ki kare testi ve frekanslar hesaplanmıştır. Bulgular: Çalışmada ölümlerin en çok 40-49 ve 50-55 yaş aralığında olduğu (%76), ölümlerin %87,8’ini aşı olmayanlarda görüldüğü, ölümlerin kronik hastalığı olanlarda daha fazla görüldüğü (%75,9), kronik hastalığı olan aşılılarda ölümlerin daha az görüldüğü bulunmuştur. Sonuç: Aşılanmanın son derece önemli ve koruyucu olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu sebeple COVID-19’a bağlı ölümlerin azaltılması için aşılanma oranlarının hızla artırılması gerekmektedir. Özellikle kronik hastalığı olan ileri yaştaki bireylerde bu çok daha önemlidir. Anahtar kelimeler: Covid-19, Mortalite, Erişkin, Epidemiyoloji