Türk Müziğinde terminoloji sorununun ekol, üslûp, tavır, yorum terimleri özelinde incelenmesi


AVCI AKBEL B.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.941-955, 2021 (Peer-Reviewed Journal)