Algılanan Mağduriyet Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi


Ülbeği İ. D., Özgen H., Özgen H.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.2, pp.101-112, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)
  • Page Numbers: pp.101-112
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: No

Abstract

Bu çalışmanın amacı algılanan mağduriyet ölçeğinin (Aquino, Grover, Bradfield ve Allen, 1999) güvenirlik ve geçerlik analizinin yapılmasıdır. Bu amaçla Adana’da özel sektörde görev yapan 357 çalışandan kolayda örnekleme yöntemiyle oluşturulan örneklemde anket uygulanarak veri elde edilmiştir. Verilerin analizinde, açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi ile iç tutarlılık analizleri kullanılmıştır. Sonuç olarak bu ölçeğin Türkiye’deki araştırmalarda güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu ortaya konulmuştur.