Legal Responsibility of the Employer in the Occupational Accident of the Teleworker


Toprak B.

in: Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları "Özel Hukuk", Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK,Prof. Dr. Nuran KOYUNCU, Editor, NEÜ Yayınları, Konya, pp.129-156, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: NEÜ Yayınları
  • City: Konya
  • Page Numbers: pp.129-156
  • Editors: Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK,Prof. Dr. Nuran KOYUNCU, Editor

Abstract

With the widespread use of communication technologies, the increase in the use of computers, mobile phones and network connection technologies, to the extent that the qualification of the work falls appropriately, the way has been opened for workers to perform their work outside the workplace. As a result of being able to work outside the workplace by using telecommunication techniques, a telework relationship has arisen.


There are several types of telework. These include home telework, central telework, mobile telework, virtual telework, and mixed telework. A common feature of these types is that the work is performed in a place outside the employer's workplace, in the classical sense, away from the supervision of the employer. Occupational accidents also occur in this type of working. In such a case, it is necessary to determine the type of legal responsibility arising from the occupational accident that the worker, who is not under the direct supervision of the employer, suffered during telework.


Occupational accident is defined in the Law No. 6331. In order for an accident to be considered an occupational accident, the accident must occur at work or due to the performance of the work, the violation of the integrity of the employee's body, or make him mentally or physically disabled or cause his death. There are different views in the doctrine regarding the type of responsibility arising as a result of occupational accident.


Places where Telework performed have gone beyond the concept of the workplace in the classical sense. Teleworkers can perform their job duties for the employer in more than one place. This form of work can be performed in the teleworker's own residence, as well as in teleworker centers. In mobile and virtual teleworking forms, the concept of the workplace loses its classical meaning.


Since the forms of telework are very differ even within themselves, each of the consequences of occupational accidents arising from this relationship should be examined separately. Although, as a rule, contractual fault liability will be mentioned, it may also be possible to talk about danger liability and objective liability if the conditions occur.

        İletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, bilgisayar, cep telefonu ve ağ bağlantı teknolojilerinin kullanımının artması ile, işin niteliğinin uygun düştüğü ölçüde, işçilerin işyeri dışında da iş görme edimlerini yerine getirebilmelerinin önü açılmıştır. Telekomünikasyon teknikleri kullanılarak işyeri dışında iş görme ediminin yerine getirilebilmesi neticesinde tele çalışma ilişkisi doğmuştur.

        Tele çalışmanın çeşitli türleri bulunmaktadır. Bunlar evden tele çalışma, merkezi tele çalışma, mobil tele çalışma, sanal tele çalışma ve karma tele çalışma olarak sayılabilir. Bu türlerin ortak özelliği işverenin işyeri dışında bir yerde yani klasik anlamda işverenin gözetiminden uzakta olacak şekilde işin ifa edilmesidir. Bu çalışma biçiminde de iş kazaları meydana gelmektedir. Böyle bir durumda işverenin doğrudan gözetimi altında bulunmayan işçisinin tele çalışma esnasında uğramış olduğu iş kazasından doğan hukuki sorumluluğun türünün belirlenmesi gerekmektedir.

        İş kazası 6331 sayılı Kanun’da tanımlanmıştır. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için kazanın işyerinde ya da işin yerine getirilmesi sebebiyle meydana gelmesi, çalışanın vücut bütünlüğünün bozulması veya onu ruhen ya da bedenen engelli hale getirmiş olması veyahut ölümüne sebep olması gerekmektedir. İş kazası sonucunda ortaya çıkan sorumluluğun türüne ilişkin öğretide farklı görüşler bulunmaktadır.

        Tele çalışma yapılan yerler klasik anlamda işyeri kavramının dışına çıkmıştır. Tele çalışanlar işverene karşı iş görme edimlerini birden fazla yerde yerine getirebilmektedir. Bu çalışma biçimi tele çalışanın kendi ikametgahında yapılabildiği gibi, tele çalışma merkezlerinde de ifa edilebilmektedir. Mobil ve sanal tele çalışma biçimlerinde ise işyeri kavramı klasik anlamını yitirmektedir.

        Tele çalışma biçimleri kendi içinde dahi çok farklılık arz ettiğinden, bu ilişkiden doğan iş kazalarının sonuçlarının her biri ayrı ayrı incelenmelidir. Kural olarak sözleşmeden kaynaklanan kusur sorumluluğundan bahsedilecek olsa da şartların oluşması halinde tehlike sorumluluğundan ve kusursuz sorumluluktan söz etmek de mümkün olabilecektir.