Health Promotion for Children Living With Mothers in Prison


Kabasakal E. , Akca A., Mucuk H.

Uluslararası 5. Adli Hemşirelik 4. Sosyal Hizmet 3. Gerontoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2019, pp.326-330

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.326-330

Abstract

The adult profile and the guilty human profile come up to mind when it comes to protecting and improving health in prisons. However, children who are 0-6 years of age are accompanied by female prisoners or the babies born in prison appear as an important public health problem. Children in the 0-6 age group can stay with their mothers if they do not have anyone to leave for protection. Mental problems of children in prison can increase their tendency to crime in adulthood. Children face physical and psychosocial deficiencies in the future becouse prisons are not designed for children to maintain healthy development. Prisons are insufficient in health care service due to the lack of resources and personnel. Hence, the hygiene of prisons may not be suitable for both pregnant or women with children and children in between the ages of 0-6. In addition, although prisons are not suitable for children, it is important for them to be together with their mother. In conclusion, according the data, in order to protect the universal rights of children and protect the mental and physical health of children and mother, health care services should be increased and suitable environment should be created.

Cezaevlerinde sağlığı koruma ve geliştirme denilince daha çok yetişkin yaşta ve suçlu insan profil akla gelmektedir. Ancak kadın mahkumların beraberinde bulunan 0- 6 yaş dönemi çocuklar veya gebe olup doğumunu cezaevinde yapan kadınların dünyaya getirdiği bebekler önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dışarıda korumasına bırakacağı herhangi bir kimse bulunmayan 0-6 yaş grubundaki çocuklar annelerinin yanında kalabilmektedirler. Cezaevinde kalan çocukların oluşan ruhsal sorunları yetişkinlik dönemlerinde suça eğilimlerini artırabilmektedir. Cezaevleri çocukların gelişim süreçlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri için tasarlanmadığından çocuklar ilerleyen zamanlarda fiziki ve psikososyal eksikliklerle karşılaşmaktadırlar. Toplu bir yaşam alanı olan cezaevinde hijyen koşulları hem hamile veya bebekli kadınlar hem de 0-6 yaş çocuklar için uygun değildir. Kadın cezaevlerinde öncelikle akla gelen sağlık bakımı anneleriyle kalan çocukların bakımının yanı sıra hamile ve bebekli kadınların ihtiyacı olan desteği kapsayan sağlık bakımıdır. Cezaevleri çocuklar için uygun bir ortam olmasa da anneleriyle birlikte olmaları anne çocuk arasında kurulan bağlantı için önem arz etmektedir. Ancak cezaevleri kaynak ve personel eksikliği nedeniyle sağlık hizmetlerinde yetersiz kalmaktadır. Sonuç olarak elde edilmiş veriler doğrultusunda çocukların sahip oldukları evrensel hakları elde etmeleri ve annelerin ruhsal ve fiziksel sağlıklarını korumaları için sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, çocuğun ruhsal, fiziksel ve gelişimsel sağlığı için uygun fiziki ortamlar oluşturulması önerilmektedir.