İndirekt Kompozit Restorasyon: Olgu Sunumu ve 1 Yıllık Takip


BAYRAKTAR Y., BAHADIR H. S. , KARADAĞ G.

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017