Algılanan Örgütsel Desteğin Duygusal Bağlılıkla İlişkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü Kamu Sektöründe Bir Araştırma


Sökmen A., Ekmekçioğlu E. B.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.2, pp.118-133, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.20491/isarder.2016.172
  • Title of Journal : İşletme Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.118-133