Dental Anterior Open Bite Treatment with ‘SPUR’ Appliance: Case Report


Kaya Y.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.51-59, 2015 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.5336/dentalcase.2015-46757
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.51-59

Abstract

ce in the cases with anterior open-bite caused by simple tongue thrust habit, which is known to be an important factor in the development of early malocclusions. A ten years old male patient with anterior openbite was referred to our clinic with a dentist consultation. The clinical examination of the patient, who was in the mixed dentition, revealed a plane profile, Angle Class I molar relationship, 5 mm overjet, 0 mm overbite and simple tongue-thrust habit. Evaluation of orthodontic materials, which were collected after implementing the bonded spur apparatus onto the palatal surfaces of maxillary central incisors, demonstrated retroclination of maxillary incisors and increased interincisal angle and overbite. This suggests that bonded spur apparatus can be used as an alternative approach instead of habit-breaking apparatus, which are used in the treatment of cases with open-bite developed due to tongue thrust during mixed dentition.

asit dil itimi alışkanlığına bağlı olarak gelişen, dişsel ön açık kapanış vakasında kullanılan “bonded spur” alışkanlık kırıcı apareyinin tedavi sonuçları sunulmuştur. Ön açık kapanışa sahip 10 yaşındaki erkek olgu diş hekiminin konsültasyonuyla kliniğimize başvurdu. Karışık dişlenme dö- nemindeki olgunun klinik muayenesinde düz bir profil, Angle Sınıf I molar ilişki, 5 mm overjet, 0 mm overbite ve basit “tongue-thrust (dil itimi)” alışkanlığının olduğu saptandı. Üst santral keser diş- lerin palatal yüzeyine yapıştırılan “bonded spur” apareyi uygulaması sonrasında toplanan ortodon- tik materyal değerlendirildiğinde ise üst keser dişlerde retroklinasyon, interinsizal açıda ve “overbite” miktarında artış olduğu görüldü. Bu durum basit dil itimine bağlı olarak karışık dişlenme döneminde gelişen “open bite” vakalarının tedavisinde kullanılan alışkanlık kırıcı apareylere al- ternatif bir yaklaşım olarak “bonded spur” apareyinin kullanılabileceğini düşündürmektedir.