Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri” (İmkanlar, Fırsatlar ve Zorluklar Bağlamında Gençlik, Kurban ve Zekât ile İlgili Düzenlenen Organizasyonlar)


Yiğit Y.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Şurası VI, Ankara, Turkey, 25 - 28 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Kuruluşundan günümüze değin milletimize şartlar, imkanlar muvacehesinde din hizmeti sunmaya çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı, hizmet süreçlerinde kabul ve red bağlamında yasal, siyasal, sosyal ve toplumsal açıdan çok farklı evrelere tanık olmuştur. Bir yönüyle kalbi/vicdani kabul olan dinin resmiyet ile, sivilizasyon ve siyaset ile uyumu, bir devlet rejimi olan laiklik ve dinin uygulamada karşılaştığı açmazlar Başkanlığın öteden beri meşruiyet bağlamında karşı karşıya kaldığı temel sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabi bütün bunların yanısıra modernleşme, küreselleşme, iletişim ve teknoloji alanındaki hızlı değişime bağlı olarak insanlığın gündemine gelen dini ve sosyal konular da Başkanlığın hizmet serüveninin şekillenmesinde ve yeni stratejiler belirlenmesinde önemli dinamikler olarak zikredilebilir. Sosyal medya ve iletişim alanındaki gelişmelere bağlı olarak hemen herkesin sıhhat derecesi dikkate alınmaksızın “bilgi ”ye erişimi beraberinde birçok yerel ve küresel sorunu mutfağımıza taşımıştır. Şüphesiz bu sorunların çözümünde, dil, yöntem, üslup bağlamında klasik tavır ve tutumlarla mesafe almak hayli zor ve oldukça yorucudur. Başlangıçta cami içi ibadet hizmetlerini deruhte ile mükellef kılınan Başkanlığın süreç içinde cami dışı din hizmetleri bağlamında gerçekleştirdiği dini, sosyal ve kültürel faaliyetlerle yelpaze oldukça kapsamlı bir alanı haiz olmuştur. Özellikle 90’lı yıllardan itibaren birçok alanda hizmet kalemlerinin çeşitlenmeye başladığını görmekteyiz. Başkanlık bugün personel kapasitesi, imkanları ve hizmet alanları dikkate alındığında devletimizin en önemli kurumlarından biri haline gelmiştir. 

Bahse konu hizmet alanları dikkate alındığında kamusal, toplumsal, sosyal ve kültürel açıdan Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Başkanlığın kuruluş ve varlık felsefesinin vazgeçilmez bir unsuru olduğu görülür. Söz konusu hizmet kalemleri ve alanları dikkate alındığında bu hizmetlerin ve faaliyetlerin şu şekilde sıralanması mümkündür; a) Dini ve Sosyal İçerikli Organizasyonlar (Kandil geceleri, mübarek gün ve geceler, Ramazan, Camiler haftası, mevlidi nebi haftası gibi) Bu bölümde kurban ve zekât ibadetine ilişkin organizasyonları da zikredebiliriz. b) Dini ve Manevi Rehberlik Hizmetleri (Aile, gençler ve gençlik, engelliler, hastane, cezaevi, kadın sığınma evleri, sevgi evlerine yönelik sunulan hizmetler) c) Sosyal ve Kültürel İçerikli Faaliyetler (Kurban, zekât, milli günler, gazi ve şehit yakınları, mülteciler, vb.)