Examination of Compliance with the Treatment Process Based on Roy Adaptation Model in a Patient with Metastatic Ovarian Cancer: A Case Report


Bükecik E., Kaplan S., Koç G., Peksoy Kaya S.

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.2, pp.132-143, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 10 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.46971/ausbid.849862
  • Journal Name: Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.132-143

Abstract

The study was planned to evaluate the nursing care process of the patients diagnosed with metastatic ovarian cancer according to the Roy Adaptation Model. The data were collected by using "Gynaecology Data Collection Form", ‘Visual Analog Scale’ and ‘Fatigue Severity Scale’ after obtaining the permission of the institution and written consent of the patient. The North American Nursing Diagnosis classification system, Nursing Diagnoses and Nursing Interventions Classification were used in planning the nursing care of the patient based on Roy Adaptation Model. The Interview was conducted on the fifth post-operative day. Effective adaptation behaviours related to physiological”, “self-concept”, “role function” and “interdependence” areas of the Roy Adaptation Model were evaluated holistically. The patient was admitted to the hospital due to acid, fullness and pain in the abdomen. Metastatic ovarian cancer compatible with stage IV was determined and surgical treatment was applied. The patient has been receiving chemotherapy for two years. Management, care and evaluation of compliance with treatment are very important in ovarian cancer. In our study, it is concluded that Roy Adaptation Model could be used in patients in the treatment process of ovarian cancer to determine the direction of care and to guide health careprofessionals

Çalışma, metastatik over kanseri tanısı alan hastanın hemşirelik bakım sürecinin Roy Adaptasyon Modeli’ne göre değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Çalışmada veriler, kurum izni ve hastadan yazılı onam alındıktan sonra “Jinekoloji Veri Toplama Formu’, ‘Görsel Ağrı Skalası’ ve ‘Yorgunluk Şiddeti Ölçeği’ kullanılarak elde edilmiştir. Hastanın hemşirelik bakımının planlanmasında Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları sınıflama sistemi, Hemşirelik Tanıları ve Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması kullanılmıştır. Hasta ile post-operatif beşinci günde görüşme yapılmış ve Roy Adaptasyon Modeli’nin fizyolojik”, “benlik kavramı”, “rol fonksiyon” ve “karşılıklı bağlılık” alanlarına ilişkin etkili uyum davranışları bütüncül olarak değerlendirilmiştir. Hasta karında asit, dolgunluk, ağrı nedeniyle hastaneye başvurmuştur. Yapılan tetkikler sonucunda evre IV ile uyumlu metastatik over kanseri belirlenmiş ve cerrahi tedavi uygulanmıştır. Hasta iki yıldır kemoterapi almaktadır. Over kanserinde tanı, tedavi, bakım süreci ve yönetimi ve tedaviye uyumun değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Çalışmamızda Roy Adaptasyon Modeli’nin over kanseri tedavi sürecindeki hastalarda bakımın yönünün belirlenmesi ve sağlık bakım personeline rehber olacak olması açısından kullanılabilir olduğu düşünülmüştür.