Hazard at Home: Dieffenbachia


Akça H., Polat E., Tuygun N., Kaya N. G., Karacan C. D.

Journal of Emergency Medicine Case Reports, vol.5, no.4, pp.107-109, 2014 (ESCI)

Abstract

Introduction: Childhood poisoning is commonly encountered in pediatric emergency medicine departments. As a result of a violation of the dieffenbachia plant body or parts of the leaves, effects can be seen in a spectrum from mild local irritation to death. Case Report: Here, we report a 1-year, 11-month-old child patient, presenting with local irritation symptoms after violation of dieffenbachia plant leaves, who required supported treatment. Conclusion: Ornamental plants in our homes should be considered a risk factor for toxicity

Giriş: Çocukluk çağında zehirlenmeler Çocuk Acil Servis başvuruları arasında sık görülmektedir. Difenbahya bitkisinin gövde ya da yaprak kısmının çiğnenmesi sonucunda hafif lokal irritasyondan ölüme kadar gidebilen etkiler görülebilmektedir. Olgu Sunumu: Burada difenbahya bitkisinin yaprağını çiğnedikten sonra lokal irritasyon bulguları gelişen ve destek tedavisi ile düzelen bir yaş on bir aylık çocuk olgu sunulmuştur. Sonuç: Bu olgu nedeniyle evlerimizde bulunan süs bitkilerinin zehirlenme açısından risk faktörü olabileceği akılda tutulmalıdır.