Türkiye de Erken Yaşta Yapılan Evliliklerve Risk Algısı Bismil Örneği


Creative Commons License

Orçan M., Kar M.

Aile ve Toplum, vol.4, no.14, pp.97-111, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 14
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Aile ve Toplum
  • Page Numbers: pp.97-111
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: No

Abstract

"The Early Marriage and the Perception of Risk in Turkey: The Case of Bismil" This study aims to search the factors that cause getting married at young ages, which is often the case especially in the Southeastern Anatolia region of Turkey and additionally to find out the perception of risk about the subject. Therefore, Bismil, a district of Diyarbakır province, has been chosen as a sampling representing that whole region. In order to investigate the issue, a questionnaire has been formed and applied to 2348 persons. In the findings, such factors as poverty, the problem of employment, high number of children in family, and low degree of education has been determined as main causes for the early marriage and giving birth at early age. The rate of marriage at early age among women is about 71.30 and the rate of giving birth about 54.30. For the same sample, when asked for their thought as to these two subjects, it is found that those who prefer the ideal age of marriage (between 19 and over) is about 91.50 percent and those who sees the ideal age of being first-time mother (19 and over) is about 93.80 percent. An important finding of the research is fact that there is a significant contradiction between the social reality that the interviewees experience and their individual thoughts on what should be. The socio-cultural and economic conditions have been determined as important factors bringing about this contradiction. The perception of risk of interviewees had showed variability according to such categories as age, marital status and, level of education. Key Words: Early marriages, first birth age, marriage decision, kinship mariage.

Özet

Araştırmanın amacı, erken yaş evlilikleri ve çocuk sahipliğinin sık görüldüğü Güneydoğu Anadolu bölgesinde, bu olguyu etkileyen faktörleri ve bu konudaki risk algısını araştırmaktır. Araştırma yeri, bu konuda temsil kabiliyeti yüksek olduğu bilinen Diyarbakır’ın Bismil ilçesi seçilmiştir. Evli ve bekârlardan olmak üzere, toplam 2348 kişiye anket uygulanmıştır. Bulgularda; yoksulluk, eğitim seviyesinin düşük olması, istihdam problemi ve çocuk sayısının fazla olması gibi faktörler, erken yaş evliliğinin ve çocuk sahipliğininönemli nedenleri olarak tespit edilmiştir. Kadınlarda erken yaş evliliği oranı % 71.30, çocuk-anne oranı ise, % 54.30’dur. İdeal evlenme yaşı % 91.50 ile 19 ve üstü çıkarken, aynı şekilde ideal doğum yaşı da % 93.80 oranı ile 19 ve üstü yaşlar çıkmıştır. Araştırmadan çıkan önemli bir sonuç; katılımcıların yaşadıkları gerçek hayatla bireysel beklentileri arasında ciddi bir karşıtlığın olduğudur. Sosyo-kültürel ve ekonomik koşullar bu karşıtlığı besleyen önemli faktörler olarak karşımıza çıkmıştır. Katılımcıların erken yaş evliliği ve çocuk sahipliği konusundaki risk algısı; yaşa, medeni duruma ve eğitim düzeyine bağlı olarak değişkenlik göstermiştir.

Anahtar Kavramlar: Erken evlilikler, ilk doğum yaşı, evlilik kararı, akraba evliliği