İrfan Aycan (Editör), Emeviler Dönemi Bilim, Kültür ve Sanat Hayatı, Otto, Ankara 2017, 302 s., ISBN: 978-605-2300-15-2


Kara A.

Turkish Academic Research Review, vol.3, no.1, pp.177-180, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Book Review
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.30622/tarr.415227
  • Title of Journal : Turkish Academic Research Review
  • Page Numbers: pp.177-180

Abstract

Emevîler dönemi (41-132/661-750); idarî, siyasî ve askerî sahalardaki gelişmeler kadar bilim, kültür ve sanat hayatındaki gelişmelerin de dikkatle incelenmesi gereken bir zaman dilimidir. Birden fazla bilim adamının bir araya gelerek; birbirinden farklı klasik kaynaklardan ciltlerce eseri ve çağdaş çalışmaları tarayıp değerlendirerek oluşturulduğu ve bir ihtiyacı karşılamak üzere akademik bir kaygı gözetmeksizin kaleme alındığı anlaşılan bu çalışma; Emevîler dönemi ilim, kültür ve sanat hayatını konu edinmekte ve kuşkusuz İslâm kültür tarihinin en önemli ve en tartışmalı dönemlerinden birine ışık tutmaktadır.

Doksan yıllık bir zamanı kapsayan bu dönemde, İslâm dünyasında derin yaralar açan bazı olumsuz gelişmelerin yanında pek çok olumlu gelişmelerin de meydana geldiği, kültür ve medeniyetin gelişmesinde büyük hamlelerin yapıldığı, dolayısıyla kültür, sanat ve bilimsel faaliyetlerin oldukça arttığı; müzik, edebiyat, şiir, dil, eğitim-öğretim, şehircilik ve mimaride dev adımların  atıldığı da bu çalışmadan anlaşılmaktadır.