Data Protection Law: Regulations - Court Practices - Bibliography


Kaya M. B. , Taştan F. G.

On İki Levha, İstanbul, 2019

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: On İki Levha
  • City: İstanbul

Abstract

Dünya'da son yarım asırdır tartışılmakta olan kişisel veri meselesi, Türkiye'de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'yla birlikte önem kazanmaya başlamıştır. Bu doğrultuda elinizdeki kitapta kişisel verilerin korunmasına ilişkin normatif hukuk metinlerine, seçilmiş içtihatlara ve Türkçe yazılmış eserlere yer verilmiştir.