İslam Ceza Hukuku Hükümlerine Etkisi Açısından Zamanaşımı


YİĞİT Y.

islam Hukuku Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.3, pp.155-166, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 3
  • Publication Date: 2004
  • Journal Name: islam Hukuku Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.155-166

Abstract

Makalede zamanaşımının cezalara etkisi şu şekilde ele alınmıştır.

a)     Kişisel(kul) haklar kapsamında ele alınan suçlarda bütün hukukçulara göre dava zamanaşıını söz konusu değildir. Aynı şekilde had suçları kapsamında değerlendirilen ancak niteliği itibariyle kişisel hakkın yoğunlukta kabul edildiği kazf suçunda da dava zamanaşıını söz konusu değildir.

b)     İkrarın delil olarak temel alındığı had suçu davalarında dava zamanaşıını dikkate alınmaz.

c)      İslam hukukçularının çoğunluğu, zamanaşımının gerek dava gerekse ceza infazı noktasında, cezalara etkisinin olmadığı görüşündedir. Hanefiler ise, dava, yargılama ve infazı bir bütün olarak ele aldıklarınndan, söz konusu merhalelerden herhangi birisinde meydana gelen eksiklik, diğer aşamaları da etkilemektedir. Buna göre şahitliğin tek alternatif olduğu had suçlannda, şahitliğin mazeretsiz olarak belirli süre içinde icra edilmemesi durumunda, dava zamanaşımına uğrar. Aynı şekilde ceza mahkilrniyetinden sonra, hukuken geçerli bir mazaret bulunmaksızın belirli süre cezanın infaz edilmemesi durumunda, ceza zamanaşımına uğrar.