Human Resource of the Future in Working Life: The Alpha Generation


Demirel Z. H.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.Yönetim ve Organizasyon Özel Sayısı, pp.1797-1825, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: Yönetim ve Organizasyon Özel Sayısı
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26466/opus.895924
  • Title of Journal : OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.1797-1825

Abstract

Human resources in businesses consist of different generations. Today, an average of four generations

of Baby Boomers, X, Y and Z generations, work in the same workplace. There is also the Silent generation,

which is the first generation that lived before these generations. The silent generation is no longer

involved in working life as of their age. It is getting harder day by day to create attractive and satisfying

environments for employees of different generations in workplaces. When the related literature is examined,

there are the generations that are present in the working life, especially the X, Y and Z generations.

However, there are not many studies on the Alpha generation, which is a generation that has not yet

entered the business life. The aim of this research is to provide information about the generations currently

in business life and to provide a foresight about the Alpha generation that will take place in

business life in the future. When the studies on the concept of generation in the literature are examined

it is seen that the generations before the Alpha generation are mainly investigated. Especially in our

country, the fact that there is no study that examines the effects of the Alpha generation on the future

work life by providing information about the future reveals the importance of this research. In addition,

this study contains important findings for both researchers and practitioners.

İşletmelerde insan kaynağı farklı kuşaklardan oluşmaktadır. Günümüzde ortalama dört kuşak yani Baby

Boomers, X, Y ve Z kuşakları aynı iş yerinde çalışmaktadır. Bir de bu kuşaklardan önce yaşamış ilk

kuşak olan Sessiz kuşak vardır. Sessiz kuşak yaşları itibari ile artık çalışma hayatında yer almamaktadır.

İşyerlerinde farklı kuşakların çalışanlarını cezbedici ve tatmin edici ortamlar oluşturmak gün geçtikçe

zorlaşmaktadır. İlgili yazın incelendiğinde çalışma hayatında mevcut bulunan kuşaklar; özellikle X, Y

ve Z kuşakları yer almaktadır. Fakat henüz çalışma hayatına girmemiş bir kuşak olan Alfa kuşağı hakkında

çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu araştırmanın amacı, çalışma hayatında hâlihazırda yer

alan kuşaklar hakkında bilgi vererek gelecekte çalışma hayatında yer alacak olan Alfa kuşağı hakkında

bir ön görü sunmaktır. Alan yazında yer alan kuşak kavramı ile ilgili araştırmalar incelendiğinde ağırlıklı

olarak Alfa kuşağından önceki kuşaklar araştırıldığı görülmüştür. Özellikle ülkemizde Alfa kuşağı

hakkında bilgi vererek gelecekte çalışma hayatındaki etkilerini inceleyen bir çalışmaya rastlanmaması bu

araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu çalışma hem araştırmacılar hem de uygulayıcılar

için önemli tespitleri içermektedir.