CONSIDERATION OF THE SOVEREIGN WEALTH FUND WITH THE ADMINISTRATIVE LAW


Karagenç G. K.

Presentation, pp.360-362, 2020

  • Publication Type: Other Publication / Presentation
  • Publication Date: 2020
  • Page Numbers: pp.360-362

Abstract

Sovereign wealth funds are increasingly used in financial institutions around the World.  The Turkish wealth fund established with the law enacted on July 26, 2016, in the status of a joint stock company.  The property and budget of the Fund are established by public resources and the working procedures are also determined by the public. This structure, which has a connection with both private law and public law, needs to be evaluated in terms of administrative law.

Sovereign wealth funds are created to use extra budgetary funds that countries have gained from various means. These funds, whose numbers have increased day by day, have reached an important size in the world economy.

These types of public-owned structures are generally confronted as private legal entities. These hybrid establishments need to be linked to administrative law.

In this study, firstly the concept of fund is mentioned and how the funds are classified within the law within themselves are explained. Then the concept of sovereign wealth fund is explained and the characteristics of the Turkey Sovereign Wealth Fund are mentioned. Finally, Türkiye Varlık Fonu A.Ş. it has been tried to be analyzed according to administrative law principles.

Varlık fonları dünya üzerinde giderek artan bir oranda kullanılmaya başlanan finansal araçlardır. Türkiye Varlık Fonu da 26 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe giren kanunla birlikte, anonim şirket statüsünde kurulmuştur. Fonun malvarlığı ve bütçesi kamu kaynaklarıyla oluşturulmuş, çalışma usulleri de yine kamu tarafından belirlenmiştir. Hem özel hukuk hem de kamu hukuku ile bağı bulunan bu yapının, idare hukuku özelinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Varlık fonları ülkelerin çeşitli yollardan elde ettikleri bütçe dışı fazlaları, kullanmak üzere oluşturulmuş yapılardır. Sayıları her geçen gün artan bu fonlar, iktisadi olarak da dünya ekonomisinde önemli bir büyüklüğe ulaşmışlardır.

Sermayeleri kamu tarafından oluşturulan bu tarz yapılar genel olarak özel hukuk tüzel  kişiliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hibrit kuruluşların idare hukuku ile bağlantılarının kurulması gerekmektedir.

Bu çalışmada öncelikle fon kavramına değinilerek, fonların kendi içerisinde hukuken nasıl sınıflandırıldıkları anlatılmıştır. Sonrasında varlık fonu kavramı anlatılarak,  Türkiye Varlık Fonu’nun özellikleri belirtilmiştir. Son olarak ise Türkiye Varlık Fonu A.Ş. idare hukuku ilkelerine göre analiz edilmeye çalışılmıştır.