“İsmet Şirvanî’nin Tuhfe-i Aruziyye-i Şirvaniyye Adlı Manzum Sözlüğü”


Creative Commons License

ARSLAN M.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.16, pp.1254-1278, 2019 (Peer-Reviewed Journal)