Evaluating of The Concept of "Technostress" in Tele (Remote) Working in Labor Law in Terms of Occupational Disease


Sağlam N.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.215-241, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.215-241

Abstract


Globalization and improvement in information and communication technologies have had a significant impact on working life. The transformation in working life has also caused a change in the risks faced by workers. These changes, beyond the understanding of protecting the "physical" health of the workers, also necessitate the protection of the "mental" health of the workers. Although tele (remote) work is not a new type of work, it has turned into a "new normal" work type with the Covid-19 pandemic. Tele (remote) working has positive aspects as well as negative aspects such as undesirable results in terms of workload and stress levels on workers. In recent years, research on teleworkers has revealed that teleworkers face a disease called "technostress" that causes both mental and physical disorder. It is important to examine whether technostress, which is considered as a serious disease, can be evaluated as an occupational disease.

 

Key Words: Remote Work, Tele Work, Psychosocial Risk,Technostress, Occupational Disease

Küreselleşme ve bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler çalışma hayatını önemli ölçüde etkilemiştir. Çalışma hayatında yaşanan dönüşüm, çalışanların karşı karşıya kaldıkları risklerde de değişime neden olmuştur. Yaşanan bu değişimler, çalışanların “fiziksel” sağlığını koruma anlayışının ötesinde, işçilerin “zihinsel” sağlığının korunmasını da gerekli kılmaktadır. Tele (uzaktan) çalışma her ne kadar yeni bir çalışma türü olmasa da, Covid-19 pandemisi ile birlikte “yeni normal” çalışma türüne dönüşmüştür.  Tele (uzaktan) çalışmanın olumlu yanları olduğu kadar, çalışanlar üzerinde iş yükü ve stres düzeyleri açısından istenmeyen sonuçların doğması gibi olumsuz yanları da bulunmaktadır. Son yıllarda tele-çalışanlar ile ilgili yapılan araştırmalarda, tele-çalışanların “teknostres” olarak adlandırılan ve hem zihinsel hem de fiziksel rahatsızlıklara yol açan bir hastalıkla karşılaştıkları tespit edilmiştir. Ciddi bir hastalık olarak ele alınan teknostresin bir meslek hastalığı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin incelenmesi önem arz etmektedir.

Anahtar Sözcükler: Uzaktan çalışma, Tele Çalışma, Psikososyal Risk, Teknostres, Meslek Hastalığı