Bilgi Yönetimi Pazar Odaklılık ve Pazarlama Yeniliği İlişkisi Mobilya Sektöründe Bir Araştırma


ESKİLER E., ÖZMEN M., UZKURT C.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.6, no.1, pp.31-70, 2011 (Peer-Reviewed Journal)