BCS1L gen mutasyonuna bağlı GRACILE sendromu Olgu sunumu


KASAPKARA Ç. S. , TÜMER L., EZGÜ F. S. , KÜÇÜKÇONGAR A., HASANOĞLU A.

Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Metabolik Hastalıklar Ve Beslenme Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey