Karbapenem dirençli Pseudonomas aeroginosa klinik izolatlarında MexAB Oprm MexEF Oprn MexXY ve Oprd nin rolü


Müderris T., Ünaldı Ö., Özdem B., DAL T. , Aydoğan S., Çelikbilek N., ...More

XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 16 - 20 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey