Periferik Hematopoetik Kök Hücre Aferezinde İkinci Ve Üçüncü Gün Lökoferez İşlemlerinin Toplanan Kök Hücre Ürünü Üzerine Etkisinin Belirlenmesi


TEKGÜNDÜZ E., AKPINAR S., KAYA A. H. , SARI G., KOÇUBABA Ş., YILDIZ J., ...More

11. Ulusal Aferez Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 06 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey