Bazı Balkan Şehir Örneklerinden Hareketle Osmanlı Döneminde Vakıfların Rolü


Tuğrul M. , Bulut M.

IV. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2017, vol.1, pp.210-214

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.210-214

Abstract

Osmanlı dönemBalkanlarda ehirleme hamlelerbirbirine benzer ve birbirintevik edicnitelikte olmutur. Yukarıda da bahsedildiği üzere Osmanlılar Balkanlarda kalıcı olmak ve bu bölgeybayındır hale getirmek amacını, var olma mücadelesiyle eş tutmutur denilebilir. Bu dorultuda bu bölgelerde vakıflar vesilesiyle teessüs ettirilen eserler bölgeniistikrar ve refaha kavumasında baat bir rol üstlenmiştir. En önemlisde bu faaliyetlerin sadece büyük ehir merkezlerinde değil sancak, kaza, nahiye, mahalle ve köy gibmakrodan mikroya bü- tün yaam alanlarında icra edilmesolmutur.