Dinamik Akma Eğrisi Modellerinin TWIP900 Çeliğindeki Performanslarının Değerlendirilmesi


KILIÇ S., ÖZTÜRK F.

2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia, 11 - 13 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text