Yaşlılık dönemindeki bireylerin yaşlılığa ilişkin algılarının ve yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarının değerlendirilmesi.


Doğru Y.

Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , vol.27, no.13, pp.499-530, 2018 (Peer-Reviewed Journal)