Primer biliyer siroz ve miyopati: Olgu sunumu


TAHTACI M. , BORAN Ç., YILDIZ N., VARDI Ş., ÇELEBİ H., BALABAN H. Y.

22. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI, Turkey, 30 August 2005 - 04 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey