DÜNYA SINIFI ÜRETİM UYGULAMALARININ İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ


ÜRETEN S., İLTER H. K.

9. ULUSAL ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 15 - 17 September 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text