Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan C1 sınavlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre incelenmesi


İLTAR L., KARATAŞ A. G.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.31, pp.108-121, 2022 (Peer-Reviewed Journal)