Vinkristin terapisi ile indüklenen multiple kranial nöropati olgu sunumu Poster


VURAL G. , BEKTAŞ H. , DENİZ O. , TEMEL Ş.

50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 27 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey