Çoçukluk çağı akut miyeloid lösemilerinde kemikiliğinden köken alan mezenkimal stromal hücrelerin biyolojik ve immunolojik özellikleri


Piskin İ. , ÖZDEMİR T. , Köksal Y., GÖKTÜRK H. , ÇAYLI S. , ÖZGÜNER H. M.

13. Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 April - 03 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text