Nötrofil/Lenfosit, Lenfosit/Monosit, Monosit/HDL ve Platelet/Lenfosit Oranları Diyabetik Hastalarda Polinöropati gelişiminin prediktörü olarak kullanılabilir mi?


VURAL G. , GÜMÜŞYAYLA Ş.

34. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Turkey, 04 April 2018 - 04 April 2918

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey