Peygamberimiz ve Hoşgörü


YİĞİT Y.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2010

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2010
  • Publisher: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
  • City: Ankara
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Hoşgörü ya da müsamaha, öteden beri dinî, siyasi, etnik bağlamda insanlığın gündemini meşgul eden önemli bir konudur. Hoşgörü denildiğinde hemen herkesin zihin dünyasında içeriği farklı da olsa ön kabul ve yaşanan çevre ile ilintili olarak bir takım çağrışımlar ve algılamalar gündeme gelmektedir. İçeriği nasıl ve ne şekilde doldurulursa doldurulsun, insanlığın huzur ve barış içinde, hak ve hukukun teminat altında olduğu bir ortamın oluşturulmasında hoşgörü önemli ve belki de en etkin unsurdur.İnsanın sahip olduğu inancı, değerleri, düşünceleri ifade edebilmesi, başkalarının hak ve hukukuna zarar vermeden kendi gibi yaşayabilmesi ve bu yaşam biçiminin diğerleri tarafından müsamaha ve anlayışla karşılanması hoşgörünün sağladığı belli başlı kazanımlardır. Ontolojik açıdan tarihin ne kadar derinliklerine gidebilirsek gidelim en eski insan topluluğundan günümüze değin hiçbir toplulukta dinî,siyasi,sosyal ve düşünsel bazda bir yeknesaklık olduğunu görmemiz mümkün değildir. Farklılıklar, insanlığın bir gerçeği olarak devam etmektedir. Farklılıkları, huzur ve barış içinde bir arada tutabilmenin zeminini şüphesiz hoşgörü olgusu teşkil eder. Din, bu anlamda farklılıkları yok etme yerine onların haklarına saygı göstermeyi ve de onları birer düşmanlık ve çatışma sebebi değil kültürel birer zenginlik olarak telakki etmeyi öğütler. Öyle ki, dillerin, renklerin çeşniliği, düşmanlık ve nefret gerekçesi değil ilahi kudretin varlığının delilleri olarak nitelendirilir