Larengeal maske ve endotrakeal tüp uygulamasının sistemik kan basıncı ve kalp hızına etkisinin karşılaştırılması


GÜLEÇ H., Solmaz G.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)