Primer hiperparatiroidili hastalarda santral korneal kalınlık, retinal kalınlık ve intraoküler basıncın değerlendirilmesi


BAŞER H., ÇUHACI F. N. , TOPALOĞLU O. , YÜLEK F. , UĞURLU N. , ERSOY R. , ...More

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 6 - 10 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey