İleri Mühendislik Çalışmaları ve Teknolojileri Dergisi


Karabudak S., Akkuş M. S.

İleri Mühendislik Çalışmaları ve Teknolojileri Dergisi, vol.1, no.2, pp.188-197, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Deney tasarımı yöntemleri yapılan deneylerin maliyetlerini düşüren, sonuçların güvenilirliğini artıran, az deneyle istenen hedefe kısa sürede ulaştıran tekniklerdir. Biyolojik proses çalışmalarında istenen hedefe yönelik, hedefi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Uygun deney tasarım yöntemiyle gerçeğe en yakın ve hassas sonuca ulaşmak mümkündür. Yapılan bu çalışmada literatürde yaygın olarak kullanılan deney tasarım yöntemlerinden tam faktöriyel dizaynı, Taguchi metodu, Box–Behnken tasarımı, merkezi kompozit tasarımı ve Plackett–Burman tasarım yöntemlerinin biyoproseslerde en uygun değer koşullarına nasıl ulaştığını ve bu çalışmalarda deney tasarım yöntemlerinin uygulama örnekleri hakkında bilgi verilmiştir.