Düzenleyici İşlemlere Karşı Bireysel Başvuru


Aktaş A.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, vol.2, no.3, pp.55-78, 2017 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi
  • Page Numbers: pp.55-78

Abstract

Bireysel başvuru yolu, Anayasamıza 2010 yılında dahil edilmiştir ve Anayasa’nın 148. maddesinde bu yolun tüm kamu gücü eylem ve işlemlerine karşı mümkün olduğu belirtilmiştir. 6216 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile, bireysel başvuru yoluna ilişkin Anayasa maddesinin kapsamı oldukça daraltılmış, düzenleyici işlemlere karşı doğrudan başvuru yapılamayacağı ifade edilmiştir. Düzenleyici işlemler, idarenin kamu gücünü yoğun şekilde kullandığı işlemleridir. Bu işlemlerin bireysel başvuru kapsamından çıkarılması ise, hak ihlallerinin asıl sebebini oluşturan işlemin denetlenememesine sebep ol-maktadır. Bu yüzden getirilen sınırlamanın Anayasa’ya uygunluğunun değerlendirilmesi gereklilik oluşturmaktadır.