Arsenik maruziyeti olan kişilerde serum gama glutamil transferaz ve ürik asit düzeylerinin değerlendirilmesi


BAL C., TORUN GÜNGÖR O., ALAGÜNEY M. E., HOCAOĞLU A., ERCAN M., BÖKE A., ...More

Dicle Medical Journal / Dicle Tip Dergisi, vol.42, no.2, 2015 (Peer-Reviewed Journal)