İslam Toplumları Tarihi - Hazreti Muhammed'den 19. Yüzyıla - CİLT 1


Creative Commons License

Aktay Y.

İletişim Yayınevi, İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: İletişim Yayınevi
  • City: İstanbul

Abstract

Lapidus’un İslâm Toplumları Tarihi, İslâm’ın ortaya çıkışından 1990’lara kadarki dönemi, İslâm’ın yayıldığı bütün toplumlar üzerinde ve bu toplumların yaşadıkları tarihsel, toplumsal, siyasî ve ekonomik dönüşümlerle ele alan hacimli bir eserdir. Cambridge University Press tarafından iki cilt halinde hazırlanmış daha kapsamlı bir araştırmanın Ira M. Lapidus tarafından özenle elden geçirilmesi sonucu yine aynı yayınevi tarafından tek cilt olarak yayımlanmıştır. Kitaba asıl değerini veren nokta, sadece siyasî ya da ekonomik tarihi ele almaması, İslâm toplumlarının toplumsal, kültürel, felsefî üretimlerine ve tartışmalarına siyaset ya da ekonomi kadar yer vermesidir. İslâm Toplumları Tarihi kitabın hacmi nedeniyle Türkçe’ye iki cilt olarak çevrilmiştir. Birinci cilt, İslâm’ın ortaya çıkışından 19. yüzyıla kadarki dönemi ele alır. İslâm’ın vâzettikleri, fıkhî ve kitabî tartışmalar ve bu tartışmalar arasında ortaya çıkan ayrımlar ve bu ayrımlarla birlikte hayat bulan toplumsal, kültürel canlılık, Abbasî hanedanından Osmanlı İmparatorluğu’na, Maveraünnehir’den Magrib’e ve Maşrık’a kadar uzanır. İslâm Toplumları Tarihi yalnızca akademisyenler, araştırmacılar için değil; aynı zamanda meraklı “okurlar” için de müracaat edilecek önemli bir kaynaktır.