Yeni tanı alan tip 2 diabetes mellituslu hastalarda gama glutamil transpeptidaz düzeylerinin insülin direnci ile ilişkisi


BALKAN F., ÜÇLER R., ÖZDEMİR A. K. , ÇUHACI F. N. , USLUOĞULLARI C. A. , ERSOY R. , ...More

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey