konvansiyonel hemodiyaliz ile başarılı şekilde tedavi edilen metotrexat intoksikasyony


köksoy a. y. , çaycı f. ş. , özşahin a. k. , emir s., BAYRAKCİ U. S.

9. ulusal pediatrik nefroloji kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey