Lojistiğin Dönüşümü Bütünleşik Değer Zinciri Yönetiminin Nano Boyutları


İLTER H. K.

3. Ulusal Savunma Teknolojileri Kongresi, 01 April 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text