Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks İzolatlarının Birinci ve İkinci Seçenek Anti-Tüberküloz İlaçlara Karşı Duyarlılığın Sensititre MycoTB Plate Yöntemi ile Araştırılması


ORHAN F., AKTAŞ A. E., YİĞİT N.

FLORA İnfeksiyon Hastalıkları veKlinik Mikrobiyoloji Dergisi, 2018 (Peer-Reviewed Journal)