Ağır kombine immün yetmezlikli AKİY hastalarda hematopoetik kök hücre nakli HKHN sonrası immün yapılanma


Güloğlu D., HASKOLOĞLU Z. Ş. , Arıkan M., Koçak S., AKELMA A. Z. , DOĞU E. F. , ...More

2 . Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey