Judo Sporcularının Solunum Fonksiyon Parametreleri İle Kavrama Kuvveti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


TUĞBA K., AKINOĞLU B. , METE O. , ÜN YILDIRIM N.

World Congress of Sport Sciences Researches, 23 - 26 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text