İki Farklı Seramik CAD/CAM Bloğun Klinik Performanslarının Değerlendirilmesi


BAHADIR H. S. , KARADAĞ G., BAYRAKTAR Y.

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text