Serebrovasküler Hastalığı Olan Diabetes Mellitus lu Hastalarda Uzun Süreli Antiagregan Ve Antikoagülan Tedavinin Retinal Hemoraji Üzerine Etkisi Poster


BEKTAŞ H. , ÖZTEKİN M. F. , SUBUTAY ÖZTEKİN N.

41.Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 10 December 2005

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey