Etkileşimsel Adalet ve Duygusal Bağlılık İlişkisi: Algılanan Örgütsel Desteğin Düzenleyici Rolü


Creative Commons License

Sökmen A., Kenek G., Ekmekçioğlu E. B.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.4, pp.196-214, 2017 (Peer-Reviewed Journal)