Conceptual and Theoretical Foundations of Social Work with Asylum Seekers and Immigrants


Akbaş E.

in: Theoretical and Practical Aspects of Turkey Refugees, Social Work with Refugees and Migrants, Filiz Göktuna Yaylacı,İbrahim Sirkeci, Editor, Transnational Press London, London, pp.51-64, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Transnational Press London
  • City: London
  • Page Numbers: pp.51-64
  • Editors: Filiz Göktuna Yaylacı,İbrahim Sirkeci, Editor

Abstract

Sığınmacı ve göçmenlerle sosyal hizmet konusu genellikle kuramsal temellerden yoksun bir müdahale anlayışı ile ele alınmaktadır. Sosyal bilimlerin göçün nedenlerini ve sonuçlarını anlamaya ve göç sürecini şekillendiren ağların ve ulusaşırı toplumsal alanların nasıl inşa edildiğini açıklamaya dönük çabasının sosyal hizmette kuramsal bir karşılığı genellikle yoktur. Sosyal hizmet daha çok sığınmacı ve göçmenlerle çalışmada beceri odaklı bir perspektife sahip görünmektedir ancak müdahale ve beceri odaklı uygulama son çözümlemede kuramsal bir arka plana yaslanmak zorundadır. Sosyal hizmetin uygulamaya olan aşırı vurgusu ve uygulamadan doğan bilgi ve veriyi yeterince teorize edememiş ve düşünümsel bir alan yaratamamış olması göç ve sosyal hizmetin kuramsal temellerine dair etraflı bir çalışmayı mümkün kılmamaktadır. Bu bölümde sığınmacı ve göçmenlere dönük sosyal hizmet uygulamalarının kuramsal arka planı ve temellerine girizgâh niteliğinde bir tartışma yapılmaya çalışılmıştır.